Przekaż Fundacji Swój 1%

Załączony darmowy program pozwoli Państwu pomagać innym.

Wypełnij PIT online

Od ponad 25 lat pomagamy ludziom, możesz wesprzeć nasze działania. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

O Fundacji
img
img

O Fundacji

Fundusz założycielski Fundacji „Światło-Życie” powstał z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.

Obecnie Fundacja zajmuje się działalnością wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała patologiom, pomaga ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień, upowszechnia pozytywne wzorce osobowe, pomaga ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazuje żywność potrzebującym. Od 2006 r. funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Stanowi narzędzie służące realizacji różnych dzieł podejmowanych przez Ruch Światło-Życie w całej Polsce.

1% z Twojego rozliczenia rocznego PIT może wspierać potrzebujących.

Fundacja Światło-Życie” jest Organizacją Pożytku Publicznego, dlatego też każda osoba, która rozlicza swój podatek Pit (np. Pit 37), a której przychody podlegające opodatkowaniu nie są z podatku zwolnione może przekazać 1% swojego dochodu na wybraną OPP.

Swój 1% mogą przekazać podatnicy rozliczający się przy pomocy: Pit 36 (działalność), Pit 36L (liniowy), Pit 37 (praca), Pit 38 (giełda), Pit 39 (Nieruchomości). Każdy z podatników poprzez swoją decyzję o przekazaniu 1% ze swojego Pitu może pomóc potrzebującym.

Wypełnij PIT online