Kielecki Bank Żywności, zrzesza różne organizacje pozarządowe z terenu Kielc i województwa świętokrzyskiego, w tym Fundację „Światło-Życie” realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił dotychczasowy Program Europejskiej Pomocy Żywnościowej (PEAD). Celem programu FEAD jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego oraz przyczynianie się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących. Żywność w ramach programu przekazywana jest do organizacji charytatywnych zajmujących się stałym wsparciem osób najuboższych. Organizacje te przekazują pomoc żywnościową bezpośrednio osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych. Aby otrzymać paczkę, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej. OPS wystawi skierowanie i wskaże organizację, z której można odebrać paczki żywnościowe. Wsparcie żywnościowe w ramach Podprogramu 2014 otrzymają osoby indywidualne oraz rodziny, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie pełnowartościowego posiłku.