To tytuł projektu realizowanego przez fundację „Światło-Życie” w okresie od 2021 do końca 2025 roku, w ramach którego Arkadio odwiedza szkoły i różnego rodzaju placówki wychowawcze na terenie kraju, niezmiennie zaszczepiając w młodych ludziach idee życia w oparciu o indywidualne predyspozycje, silne strony i talenty.

Działamy w nurcie tzw. profilaktyki dobrych przykładów posługując się nie zakazami a inspirując do szczęśliwego życia opartego o pasje i nasze powołanie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Kontakt zaufania

W ramach kontaktu zaufania dla młodzieży uczestnicy projektu mogą otrzymać bezpłatną pomoc terapeutyczną pod numerem:

575 580 680

lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:

terapeuta@rtck.pl

Osobą pracującą w ramach projektu jest Pan Bogdan Krzak – terapeuta z wieloletnim stażem, na co dzień pracujący w ośrodku dla młodzieży „Nadzieja” w Bielsku-Białej.

Szkolenia profilaktyczne

W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w cyklu szkoleń profilaktycznych przygotowanych przez Arkadio.

Cykl składa się z 10 szkoleń, które uczestnicy otrzymują sukcesywnie, w ciągu 10 miesięcy szkolenia (obecnie program szkoleń profilaktycznych znajduje się na etapie tworzenia, uczestnicy projektu zostaną poinformowani o możliwości wzięcia udziału w cyklu szkoleń, bezpośrednio po ich publikacji).

Zgłoś się do projektu

Aby przystąpić do projektu wystarczy wysłać wiadomość e-mail o tytule Zgłoszenie do projektu – Myśl! Działaj! Rób to co kochasz!” podając dane placówki, która jest chętna wziąć udział w projekcie, a także wiek i liczebność potencjalnych uczestników projektu.

Zgłoszenie należy wysłać na adres: robtocokochasz@oaza.pl 

Jest też możliwe zgłoszenie drogą telefoniczną (kontakt z koordynatorem głównym projektu).

Szersze informacje na temat możliwości uczestnictwa, a także rekrutacji znajdziecie Państwo w regulaminie projektu (zob. niżej).

Klipy

Jednym z elementów projektu jest tworzenie utworów profilaktycznych wraz z teledyskami.

Materiały do pobrania

Kontakt

Biuro Projektu znajduje się w Katowicach przy ul. Różyckiego 8 i jest otwarte dla interesantów z możliwością indywidualnego umówienia się na spotkanie od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 11:00.

Adrian Wieczorek
Koordynator Główny Projektu
tel. 693 425 515
e-mail: robtocokochasz@oaza.pl

Informacje o projekcie

Projekt “Myśl! Działaj! Rób to co kochasz!” jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach umowy o dofinansowanie nr. DFS-VII.7211.33.2020.
Całkowita wartość projektu: 1 955 900,00 zł , Łączna kwota dofinansowania: 1 955 900,00 z