Przekaż swój 1% na Fundację Światło-Życie

Wesprzyj Fundację

Drodzy Państwo!
Już dziś możecie nam pomóc!

  • przekazując 1% czyli jedną setną część podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy w deklaracji PIT wpisać nasz numer KRS,
  • wpłacając na konto bankowe darowiznę. Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf). Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.