Z powodu epidemii koronawirusa w klasztorze Elżbietanek w Katowicach zachorowało 32 siostry. Siostry od wielu lat na różne sposoby świadczą pomoc ubogim i bezdomnym, obejmują troską chorych w ich własnych mieszkaniach, pomagają ludziom starszym i pozostającym bez opieki. Teraz są chore i same potrzebują naszej pomocy.

Dostarczyliśmy im „zastrzyki witaminowe” owoce, wodę, elektrolity i to, co w tym trudnym czasie jest im potrzebne.