Teledysk „STOP przemocy” to nakręcony w ramach projektu pt.: „STOP przemocy w województwie świętokrzyskim”, realizowanego przez Fundację Światło – Życie, który został dofinansowany przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w 2021 r. Ma on na celu zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie zagrożenia przemocą, wczesnego rozpoznawania jej objawów oraz przeciwdziałania. Jego celem jest także wsparcie osób, które doświadczyły przemocy, aby nie bały się o tym mówić głośno lub sięgnąć po pomoc.

Nie jesteś sam!
Nie bądź obojętny!

Zadzwoń na Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży: 116 111