Fundacja Światło-Życie
ul. Różyckiego 8
40-589 Katowice
tel. 605 589 140
e-mail: fundacja1989@gmail.com

Konto Fundacji:

Bank Polska Kasa Opieki SA
II Oddział w Katowicach
15 1240 2959 1111 0010 8656 8563

KRS 0000071891