Przekaż swój 1% na Fundację Światło-Życie

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady: ks. Ryszard Nowak
Członkowie Rady: Aleksander Bańka
ks. Bogusław Stec
Marek Nych
Ewa Matuszyńska
Barbara Reiman
Przemysław Tomasz Cierniak
Robert Moczulski
Andrzej Sznajder
Komisja Rewizyjna: Stanisława Ozga
Renata Gębala
Franciszek Szweda