Przewodniczący Rady: ks. Waldemar Maciejewski
Członkowie Rady: Aleksander Bańka
Marek Kułacz
Marek Nych
Ewa Matuszyńska
Barbara Reiman
Przemysław Tomasz Cierniak
Robert Moczulski
Andrzej Sznajder
Komisja Rewizyjna: Stanisława Ozga
Renata Gębala
Franciszek Szweda