Fundacja Światło-Życie powstała w 1989 roku. Fundusz założycielski utworzyliśmy z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”. Od 2006 r. posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego (opp).

Główne nasze cele działania to:

  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
  • wychowanie ludzi wolnych od nałogów i uzależnień,
  • pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej,
  • upowszechnianie pozytywne wzorce osobowych i rodzinnych.