Prezes Zarządu: Andrzej Raj
Wiceprezes Zarządu: Tomasz Papaj
Członkowie Zarządu: Beata Warot
Adam Guzdek
Sekretarz Zarządu: Barbara Młodzianowska
Księgowa Fundacji: Agnieszka Raj