Przekaż swój 1% na Fundację Światło-Życie

Strona główna

Fundusz założycielski Fundacji „Światło-Życie” powstał z nagrody przyznanej przez Fundację Jana Pawła II Ruchowi Światło-Życie „za bezprecedensową w Europie Środkowej pracę nad formacją religijną i moralną polskiej młodzieży zmierzającą do ukształtowania w niej pełnej odpowiedzialności za życie Kościoła i własnego Narodu”.

Obecnie Fundacja zajmuje się działalnością wychowawczą wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziała patologiom, pomaga ludziom stawać się wolnymi od wszelkich uzależnień, upowszechnia pozytywne wzorce osobowe, pomaga ludziom wymagającym szczególnej troski, przekazuje żywność potrzebującym. Od 2006 r. funkcjonuje jako organizacja pożytku publicznego. Stanowi narzędzie służące realizacji różnych dzieł podejmowanych przez Ruch Światło-Życie.

Megakoncerty ewangelizacyjne na Śląsku, wsparcie i pomoc osobom, które doświadczają niechcianych skłonności homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych, warsztaty i kursy wodzirejów wesel bezalkoholowych, wakacje dla dzieci z ubogich rodzin. To tylko niektóre sfery aktywności Fundacji „Światło-Życie”, która działa już od ponad 30 lat.