W życiu trzeba być odważnym

Tylko ludzie odważni, dodam: odważni wiarą, są gotowi zmierzyć się z problemem niechcianych skłonności homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych. i dokonać zmiany w swoim życiu.

Osobom z problemem homoseksualnym proponujemy terapię psychologiczną. Terapia ta może ułatwić im dojście do wewnętrznej wolności! Pozwala zrozumieć siebie, swoje odczucia i zachowania. Pokazuje te miejsca, które wymagają uzdrowienia i przebaczenia, z którymi człowiek sam sobie nie poradzi.

ODWAGA nie jest po to, żeby zmieniać orientację, ale sposób życia – tak by był zgodny z Ewangelią niezależnie od psychoseksualnych odczuć. (Ale bardzo się cieszymy, gdy ktoś korzystający z naszej pomocy dojrzewa do heteroseksualności). Warto tu przypomnieć, że same odczucia homoseksualne nie są grzechem, ale wypływające z nich postawy i zachowania, które człowiek podejmuje z większą lub mniejszą odpowiedzialnością moralną – to zaś jest sprawą indywidualną, podejmowaną na płaszczyźnie duchowej, przed Bogiem, na modlitwie, w konfesjonale.

Działalność ODWAGI obejmuje nie tylko osoby, które doświadczają niechcianych skłonności homoseksualnych, ale także członków ich rodzin – jeśli proszą o pomoc. Wsparcia w ODWADZE szukają też rodzice nieraz już dorosłych dzieci, które wybrały homoseksualny styl życia i nie chcą własnej zmiany. Rodzicom pomagamy spojrzeć na samych siebie i na swoje rodziny tak, żeby zobaczyli pewne schematy czy mechanizmy, które są czy były obecne w ich życiu i nie pozwalają im żyć w wolności, w szczerości, w pełnym oddawaniu się sobie nawzajem.