Męska sztuka życia

Zarówno odwaga, jak i rozwaga są niezbędne, by założyć rodzinę. Bez nich nie da się jej utrzymać, wytrwać w miłości i w wierności do końca życia. Są nierozłączne i potrzebne do podejmowania dobrych decyzji, tak jak dwie nogi do utrzymania równowagi. Odwaga i rozwaga określają prawdziwie dojrzałą, męską sztukę życia.
VIII Międzynarodowe Forum Tato.Net Odwaga i Rozwaga, które odbyło się 1 października 2016 roku w Ożarowie Mazowiecki, to była wyjątkowa okazja, by razem z setkami mężczyzn odkrywać ojcostwo jako misję i przygodę życia. Postawić nowe cele, rozpalić w sobie pasję do bycia świadomym i aktywnym liderem w rodzinie i społeczności.

Forum to unikalna możliwość kontaktu z ojcami, praktykami i ekspertami z Polski i z innych krajów, którzy mają pomysł na efektywne ojcostwo w XXI wieku. Przyjedź, aby sformułować lub pogłębić swoją osobistą ojcowską misję i plan działania.
Forum to kopalnia ojcowskich pomysłów, dobrych wzorców, wymiany praktycznych rozwiązań.
Na tegorocznym Forum po raz pierwszy stworzono warsztatową grupa dla dziadków. Wielu z nich chce wiedzieć, jak aktywnie – ale i rozważnie – pełnić rolę ojca na tym etapie życia. Jednocześnie posiadają oni bezcenne doświadczenie, którym będą mogli podzielić się z młodszymi ojcami.
Fundacja „Światło-Życie” – Ośrodek w Warszawie, była współorganizatorem tego wydarzenia.
http://forum.tato.net