Życie poza siecią

Program „Życie poza siecią” jest organizowany przez Ośrodek Fundacji „Światło-Życie” w Warszawie po raz piąty. Od drugiej edycji decyzję o realizacji zajęć podejmujemy na podstawie zainteresowania uczestników biorących udział w poprzednich sesjach. Widzimy potrzebę edukowania dzieci i rodziców w zakresie umiejętności wspólnego spędzania czasu, jego organizacji, umiejętności dopasowywania potrzeb w sposób odpowiadający zarówno czterolatków, jak i szesnastolatkowi. Sztuka to niełatwa i wymagająca podpowiedzi osób zajmujących się rozwiązywaniem takich wyzwań na co dzień. Zdajemy sobie również sprawę z długoterminowych (kilkudziesięcioletnich) skutków takiej edukacji. Chyba każdy z nas z wypiekami wspomina wizyty w pracy swoich rodziców, i jak bardzo tak spędzony czas pogłębia więzi.

W ramach programu realizujemy dwa bloki warsztatów:

  • Warsztaty Rodzinne skierowane do rodziców, opiekunów i ich dzieci – scrupbooking.
  • WarszTaty modelarskie – skierowane do ojców i dzieci.